…dan wordt bezien of wettelijke maatregelen gericht op verbetering van bouwkwaliteit ten behoeve van activiteiten met een substantieel of hoog risico gaan gelden.

Tot dat moment in ieder geval niet…


Minister Ollongren heeft aangegeven dat incidenten in de bouw laten zien dat de bouwpraktijk dringend verbetering behoeft. Het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid van oktober 2018 toont deze noodzaak, volgens de minister ook aan.

Op Kamervragen heeft de minister herhaaldelijk bevestigd dat het bestaande stelsel tekortkomingen kent. Deze tekortkomingen verwacht de minister op te kunnen lossen met de beoogde Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). Daarnaast of vooruitlopend op deze wet specifieke maatregelen treffen acht de minister niet nodig.

De beoogde datum voor inwerkingtreding van de Wkb is 2021. Op dat moment worden enkel de bouwprojecten met een laag risico onder het nieuwe stelsel gebracht. Drie jaar na inwerkingtreding van de Wkb zal de minister, in overleg met de VNG en de bij de bouw betrokken marktpartijen, bezien of bouwwerken met een substantieel of hoog risico, tevens onder het stelsel kunnen worden gebracht. Dit betekent dat op zijn vroegst in 2024 zal worden gewogen of de bouwwerken waar vereiste verbetering van bouwkwaliteit ook echt urgent is, en reden voor de wettelijke maatregel, “mogelijk” onder het beoogde stelsel worden gebracht.

Invoering van de Wkb is niet zeker. Ook niet als deze wet door de Eerste Kamer wordt goedgekeurd.

Uit ervaring weten we inmiddels dat wettelijke maatregelen voor verbetering van bouwkwaliteit uitermate moeizaam verlopen en keer op keer vertragen.

Of de bouwwerken waar vereiste verbetering van bouwkwaliteit ook echt urgent is eventueel na 2024 met wettelijke maatregelen wordt verbeterd blijft onzeker.

Indien u van mening bent dat de handelwijze ongepast is … deel deze pagina op social media.